Nyhedsbrev december 2021

Kære alle,

Jeg håber, at I er sluppet igennem denne sæsons corona varianter, selvom der både har været Landsmøde og en kommunalvalgkamp for ikke at tale om at julen og nytåret banker på. Siden sidst har der jo været den officielle åbning af Folketinget. Men vi er i Radikale allerede i gang primo august og har forberedt finanslovsforhandlinger, kommunalvalg samt også kunnet rundvise folkeskoleelever og gymnasieelever. Det er en særlig fornøjelse og eleverne har altid meget skarpe spørgsmål.

Øremærket barsel

Det er en særlig landvinding at vi på EU maner får øremærket barsel til fædre. Og for 25 år siden skrev jeg faktisk mit første og eneste brev til en politiker om netop ligestillet barsel. Politikeren skiftede holdning, men om det var min henvendelse der gjorde udslaget, tror jeg dog ikke. TV2 Østjylland har et studie på Christiansborg og jeg fik lejlighed til at fortælle, at øremærket barsel kan fjerne social stigmatisering, sådan at fædre ikke får et stempel som useriøse. Jeg forstår godt, at kvinder føler der bliver taget noget fra dem, selvom Anders Fogh meget effektivt forhindrede ren ligestillet barsel, med fordoblingen af barselsperioden på 6 måneder.

Valgkamp

Valgkampen til kommunal- og regionalvalg har fyldt meget for mig. Jeg har især været på gaden i Aarhus, Favrskov, Skanderborg og Odder. Alle steder fik Radikale Venstre flotte resultater efter det hårde arbejde med dørbank, gadekampagner og gode samtaler. På landsplan fik Radikale Venstre det bedste valg siden 1974. Det kan vi være stolte af! Radikale Venstre er ikke kun gået frem i byerne, men bredt i hele landet.

Boligaftale

Samtidig med Kommunalvalgkampen indkaldte regeringen til boligforhandlinger ud fra deres ønsker om at bygge flere almene boliger i de store byer. Vi gik konstruktivt til forhandlinger med ønsket om at tænke nyt og ikke bare bygge nye boliger, men bygge dem grønt. Vi fik her en mulighed for at bygge bæredygtigt i stor skala. Regeringen havde kun afsat få penge til grønt byggeri. Vi fik dem til at afsætte flere, men det var fortsat ikke tilstrækkeligt. Derudover afviste regeringen at kigge på andre boligformer end almene boliger og kunne ikke anvise byggegrunde i København. Der er derfor mere tale om luftkasteller fra regeringens side. Jeg er glad for, at vi fik sat aftryk på aftalen med 4.000 kollegieværelser oveni regeringens fremrykning af allerede afsatte 4.000 studieboliger. Tanken fra min side er, at det kan skabe en flyttekæde sådan, at de unge gerne vil fællesskabet på kollegiet og der herved bliver forøget boligmasse til andre befolkningsgrupper.

Indfødsret

Kampen for statsborgerskab fortsætter. Jeg har sat fokus på alle de danskere, som er født og opvokset i Danmark, der ikke har statsborgerskab. Hver tiende barn, der er fødes i Danmark er ikke statsborger på grund af de stramme regler. Det er et problem for børnene, der føler sig fremmedgjorte og rammer en identitetskrise, når de finder ud af, at de ikke er danske, selvom de føler sig danske. Derudover er det et demokratisk problem, at de ikke kan deltage i demokratiet på lige fod med andre.

Det fortsætter desværre med symbolpolitiske regler for statsborgerskab efter den nye aftale, der strammede reglerne yderligere. Hele tiden kommer der nye eksempler på personer der aldrig bliver danske på grund af ting i deres fortid, der for altid vil spænde ben for dem. Waseem, der helt ærligt fortalte, at han som ung var kommet til at drikke noget stjålet sprut. Politiet har ikke engang rejst en sigtelse, men han har alligevel fået afslag i Indfødsretskontoret og efterfølgende i Indfødsretsudvalget. Han vil nu forsøge sig igen i Indfødsretsudvalget. Og jeg fortsætter kampen mod de absurde regler, der spænder ben for mennesker og knuser drømme. Samtidig er formanden for Indfødsretsudvalget Marie Krarup gået offentlig med, at hun altid stemmer nej til muslimer, der får deres sag i Indfødsretsudvalget.

Bydelsmødrene kæmper sammen med mig imod de stramme regler. Jeg havde fornøjelsen af at have besøg af dem på Christiansborg. Mange af dem er ramt af de hårde regler for statsborgerskab og permanent opholdstilladelse. Det giver stress og utryghed. Jeg har lovet, at vi Radikale igen vil fremsætte vores beslutningsforslag om en erklæringsordning for unge født og opvokset i Danmark.

Finanslov

Finansloven er netop landet. De Radikale forhandlere har kæmpet dag og nat for at gøre den grøn, fri og stærk. Vi har sat massive aftryk. Jeg er særligt glad for, at vi fordobler Danmarks produktion af havvind. Det er kæmpestort. Vi skal sende olie og gas på pension. Vi skal ikke bare være selvforsynende med grøn strøm, men også kunne forsyne Europa med grøn strøm. Regeringens finanslovsforslag var slet ikke grønt, før vi kom ind i lokalet.  Derudover jubler jeg over, at Øresund og Lillebælt bliver til marine naturparker. Det er så afgørende for vores havmiljø og biodiversitet. Vi forbyder også bundtrawl i Lillebælt, Storebælt og Langelandsbælt. Det har jeg kæmpet meget for som fiskeriordfører, og nu sker det endelig. Vi tager de første skridt mod mere skånsomt fiskeri.

På den mindre positive side er jeg utrolig ked af, at vi ikke fik sikret midler til Videnscenter for Integration. De bidrager med så meget viden om integration. De formår at bryde fordomme og stereotyper om integration. Det er afgørende, at vi får brudt de skadelige forestillinger, som ofte fylder debatten.

Tusind tak fordi I læste med.

Vi ses forhåbentligt om ikke alt for længe fysisk. Men indtil da er jeg ikke længere væk end et telefonopkald 6162 3315, – kontakt mig endelig for gode ideer, lokale problemstillinger – alt.

KH

Susan

Læs gerne seneste debatindlæg og omtaler på hjemmesiden https://www.susankronborg.dk/blog/

Debatindlæg: Dumt at banke folk i hovedet og samtidig skære ned: https://www.susankronborg.dk/2021/12/13/ghettoer-dumt-at-banke-folk-oven-i-hovedet-og-samtidig-skaere-ned/

Omtale: Navneforandring på liste er symbolpolitik: https://www.susankronborg.dk/2021/12/13/ghettoer-dumt-at-banke-folk-oven-i-hovedet-og-samtidig-skaere-ned/

Omtale: Parallelsamfundsliste skrumper til 12: https://www.susankronborg.dk/2021/12/03/parallelsamfundsliste-skrumper-til-12/

Debatindlæg: Virksomheder skal igennem et forhindringsløb for at få arbejdskraft: https://www.susankronborg.dk/2021/12/03/virksomheder-skal-igennem-et-forhindringsloeb-for-at-faa-arbejdskraft/

Omtale: Dybvad sikrer milliarder til almene boliger, men må opgive to store ønsker: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/dybvad-sikrer-milliarder-til-almene-boliger-men-maa-opgive-to-store-oensker/

Omtale: Aftale sikrer 22.000 flere almene boliger: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/aftale-sikrer-22-000-flere-almene-boliger/

Omtale: I 1996 var Michael i slagsmål: han kan aldrig blive dansk statsborger: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/i-1996-var-michael-i-slagsmaal-han-kan-aldrig-blive-dansk-statsborger/

Omtale: Ny aftale giver milliarder til almene boliger: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/ny-aftale-giver-milliarder-til-almene-boliger-men-gammel-aftale-spaender-foreloebigt-ben-for-flere-oensker/

Omtale: Næsten ingen med handicap får dispensation til statsborgerskab: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/fra-98-til-2-procent-naesten-ingen-handicappede-faar-dispensation-til-statsborgerskab/

Omtale: Mor og datter er begge født og opvokset i Danmark, men er ikke danske statsborgere: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/mor-og-datter-er-begge-foedt-og-opvokset-i-danmark-men-er-ikke-danske-statsborgere-det-er-en-dybt-bekymrende-udvikling/

Omtale: Knap 19.000 voksne er født og opvokset i Danmark, men er ikke danske statsborgere: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/knap-19-000-voksne-er-foedt-og-opvokset-i-danmark-men-er-ikke-danske-statsborgere-holdet-vil-helst-ikke-have-dig/

Omtale: Ny indfødsretsprøve kræver, at du har styr på ”danske værdier”: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/ny-indfoedsretsproeve-kraever-at-du-har-styr-paa-danske-vaerdier/

Omtale: Radikale sprang fra boligaftale i sidste øjeblik: https://www.susankronborg.dk/2021/11/29/radikale-sprang-fra-boligaftale-i-sidste-oejeblik-vi-havde-oensket-mere-paa-den-groenne-dagsorden/

Debatindlæg: Stop sagsbehandling i Indfødsretsudvalget: https://www.susankronborg.dk/2021/11/18/stop-sagsbehandling-i-indfoedsretsudvalget/

Debatindlæg: Vi kan ikke være bekendt, at der mangler kollegieværelser: https://www.susankronborg.dk/2021/11/11/vi-kan-ikke-vaere-bekendt-at-der-mangler-kollegievaerelser/

Debatindlæg: Lovlydige fiskere taber: https://www.susankronborg.dk/2021/10/20/lovlydige-fiskere-taber/

Omtale: Ny andelsboligform ser ud til at have flertal på Christiansborg: https://www.susankronborg.dk/2021/10/20/forslag-til-ny-andelsboligform-ser-ud-til-at-have-flertal-paa-christiansborg/

Debatindlæg: Spændende forhandling om boligudspil: https://www.susankronborg.dk/2021/10/20/spaendende-forhandling-om-boligudspil/

Omtale: Kaare Dybvads udspil stopper næppe prisstigninger på boliger – måske tværtimod: https://www.susankronborg.dk/2021/10/15/kaare-dybvads-udspil-stopper-naeppe-prisstigninger-paa-boliger-maaske-tvaertimod/

Omtale: Støttepartier sætter krav til regeringens boligudspil: https://www.susankronborg.dk/2021/10/15/stoettepartier-saetter-krav-til-regeringens-boligudspil/

Debatindlæg: Endelig bliver fiskerne hørt: https://www.susankronborg.dk/2021/09/13/endelig-bliver-fiskerne-hoert/

Debatindlæg: Ordblindhed skal tages seriøst: https://www.susankronborg.dk/2021/09/07/ordblindhed-skal-tages-serioest/

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *