Om mig

Jeg er cand. jur., L.LM. og har arbejdet i Skattestyrelsen samt Skatteministeriet. Jeg er gift med Henrik Staunskjær, som driver advokatvirksomhed. 

Jeg er både humanist og samtidig fokuseret på erhvervslivet.

CV

Beskæftigelse

 • Specialkonsulent, Skattestyrelsen 2023
 • Frivillig Kræftens Bekæmpelse, Regionsudvalget 2022
 • Medlem af Retsudvalget 2021 til 2022
 • Medlem af Skatteudvalget 2021 til 2022
 • Boligordfører 2021 til 2022
 • Indfødsretsordfører 2020 til 2022
 • Fiskeriordfører 2020 til 2021
 • Specialkonsulent, Skattestyrelsen, 2013-2020
 • Specialkonsulent, Skatteministeriet, 2010-2012
 • Fuldmægtig, Skattestyrelsen, 1995-2010
 • Fuldmægtig, Skatteankenævnet, 1995.


Uddannelse
L.LM. (Legum Magister), Aarhus Universitet, 2005-2007.
Cand. Jur., Aarhus Universitet, 1988-1994.

Se gerne mine mærkesager nedenfor:

Foreningsliv og kultur

Som kulturelsker er jeg imponeret over, hvad frivillige kræfter har formået at skabe af kulturmiljø.

Kulturlivet blomstrer og er jævnligt båret af sammenholdsskabende foreninger. Jeg vil kæmpe for, at vores foreninger, – som styrker det lokale sammenhold på tværs af alle skel, – får de bedst mulige vilkår til at gro og udvikle sig. 

Erhvervsliv og integration

ERHVERVSLIV

Vores virksomheder har brug for, at flest mulige er aktive på arbejdsmarkedet.

For at sikre det, vil jeg arbejde for et øget beskæftigelsesfradrag, og derved gøre det muligt for arbejdssøgende, at få råd til de ekstra udgifter som opstår, når man kommer i arbejde i form af eksempelvis reduktion af tilskud til vuggestue og børnehave.

I det større perspektiv vil jeg arbejde frem mod at toldbarrierer ophæves. De såkaldte u-lande skal have mulighed for, at øge deres eksport og velstand: Det vil være til gavn for alle, da øget velstand i fattige lande, forventeligt vil betyde øget demokrati, øget uddannelsesniveau og færre flygtninge. På sigt vil det for os indebære nye markeder for vores erhvervsliv.

Kort sagt skal vi ikke gemme os bag Toldmure. Det er en unfair måde at handle på. I stedet skal vi skabe nye markeder for vores eksport.

INTEGRATION

Vi skal skabe blandede kvarterer. Men det er ikke en løsning at blande danskere med såkaldte “ikke-danskere”.

Når vi vil løfte folk ud af en socialklasse, så skal socialklasserne blandes. Ressourcesvage danskere er måske ikke de bedste til at integrere. Det betyder, at villaer skal blandes med rækkehuse og lejligheder. Det kræver også, at der er almene boliger i alle kommuner. Det helt afgørende moment for mig er altså, at løfte folk ud af de socialklasser, hvor mange er ”groet” fast.

Dyrevelfærd og drikkevand

DYREVELFÆRD

Jeg vil kæmpe for mere dyrevelfærd, gøre op med de lange dyretransporter, samt vilkårene hvorunder de foretages, samt arbejde for en udfasning af pelsfarme.

I 2017 blev pelsfarme forbudt i Tyskland og Tjekkiet. Tysklands tilbageværende minkfarme vil nu blive udfaset i løbet af 5 år og Tjekkiets farme udfases frem til 2019. Dermed er der nu 9 europæiske lande, der har sat en stopper for at dyr kan opdrættes alene for deres pels.

Den norske afvikling frem mod 2025, kan udløse en erstatning til de avlere, der må stoppe eller omstille produktionen. Andre lande med forbud mod pelsdyravl er bl.a. England, Holland, Østrig og Kroatien. I Japan er landets sidste pelsfarm lukket og landets pelsimport er faldet med 80 pct. Herhjemme har Folketinget vedtaget en udfasning af rævefarme i 2023. Det betyder, at vi i 2021 fik udfaset den sidste rævefarm i Danmark. Der er desværre stadig chinchilla farme og der er endnu ikke flertal for at forbyde minkavl.

DRIKKEVAND

Rent drikkevand er et fantastisk gode. Vi har alle et ansvar for at passe på vores grundvand. Men der er til stadighed brug for lovgivning for at sikre vi alle fortsat har adgang til rent drikkevand.

FN’s eksperter forudser, at om blot 10-12 år vil halvdelen af verdens befolkning mangle adgang til rent vand.