Stop sagsbehandling i Indfødsretsudvalget

Publiceret Midtjyllands Avis 17. november 2021

Forfatter: Susan Kronborg Skanderborg. MF for De Radikale. Indfødsretsordfører. Valgt i Østjyllands Storkreds

STATSBORGERSKAB Hvordan kan man som politiker kritisere behandling af sager i Indfødsretsudvalget, når vi som medlemmer er underlagt tavshedspligt?! Heldigvis er der ansøgere som træder frem i offentlighedens søgelys, som fx Waseem. Som sagen er oplyst i pressen, er der i Waseems sag givet afslag på dispensation i Indfødsretsudvalget, fordi Waseem troede, han havde været sigtet for at drikke spiritus nogen andre havde stjålet. Eksemplet illustrerer på fremragende vis, hvor vanvittigt det er, at lægge sagsbehandling over til politikere.

Waseems sag ligner for mig således en klokkeklar fejlvurdering. Selvfølgelig skal han ikke bøde for at have været lidt for fuld til en fest for 37 år siden og for at have været ærlig om, at han måske fik en sigtelse, som viser sig ikke at eksistere.

Realiteten er således, at i stedet for sagsbehandling, hvor ministeren påtager sig ansvaret efter ministeransvarlighedsloven, så skyder ministeren alle problemer ind i strammer-udvalget.

Og dem som sidder i Indfødsretsudvalget kan skalte og valte efter egne agendaer. Det er stram med stram på i Indfødsretsudvalget, hvoraf Venstre og Konservative sammen med regeringen har flertallet og netop har indgået endnu en strammeraftale her før sommerferien om opdeling af ansøgere i muslimske og ikke muslimske lande. Den aftale er DF og Nye Borgerlige i øvrigt ikke med i.

På alle andre områder ville en sag være fuldt belyst, da sagsbehandling er underlagt officialmaksimen, sådan at sager behandlet af offentlige myndigheder, skal oplyses korrekt. Her kan også bemærkes, at Danmark har tiltrådt statsborgerretskonventionen, hvorefter forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper og dermed også officialmaksimen, skal anvendes i sager om indfødsret.

Waseems sag er sikkert ikke den eneste sag som vurderes udenom alle forvaltningsretlige principper i udvalget. Minister stop ansvarsfralæggelsen!

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *