Vi fortaber os selv som retsstat

Politiken 20. december 2021

DANSK Folkeparti har netop annonceret, at de vil bede om opdeling af lovforslaget om statsborgerskab i to lovforslag, sådan at der er et lovforslag med godkendte statsborgerskabsansøgere fra de såkaldte Menapt-lande (Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet, red.) og et andet lovforslag, der indeholder de resterende godkendte ansøgere.

Nu er det store spørgsmål, om der i Folketinget er flertal for at nedstemme lovforslaget med listen af godkendte statsborgerskabsansøgere, der kommer fra muslimske lande. Er vi helt derude, at vi overskrider alle rammer for at være et anstændigt land og i øvrigt rammerne for statsborgerretskonventionens artikel 5, hvorefter vi ikke må forskelsbehandle ved ansøgning om statsborgerskab på grund af religion, national eller etnisk oprindelse?

MINISTERIETS jurister har selv vurderet, at staten kan ifalde erstatningsansvar ved en opdeling af lovforslag om indfødsrets meddelelse efter lande eller områder.

Hvis et flertal konsekvent stemmer nej til lovforslag med Menapt-lande-ansøgere, vil disse personer kunne rejse et erstatningskrav mod Danmark for at handle i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Alligevel fremgår det af den nu indgåede aftale om indfødsret, at »regeringen forpligter sig med aftalen til i fremtidige lovforslag om indfødsrets meddelelse på baggrund af ansøgernes statsborgerskab at anføre ansøgerne i områdegrupperne nordiske lande, andre vestlige lande, Menap-lande samt Tyrkiet og andre ikkevestlige lande«. Og bemærk, at DF og Nye Borgerlige ikke er med i aftalen.

Med aftalen er regeringen og de udlændingepolitiske støttepartier Konservative, Venstre og Liberal Alliance dermed på egen hånd gået ind i Nye Borgerlige og Dansk Folkepartis italesættelse af det fuldtonede hysteri. Det er i disse dage, vi i forløbet taber os selv som retsstat.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *