Nedrivning af ghettoer til fordel for opførelse af almene boliger giver kæmpe ressourcespild: Hvad tænker ministeren om det?

Debatindlæg publiceret d. 21/5-2022 i Århus Stiftstidende

Ud fra en helt logisk betragtning giver det ikke mening at nedrive lejligheder i såkaldte ghettoområder for derefter at udføre regeringens plan om 22.000 almene lejligheder.

I forbindelse med regeringens lovforslag om de ønskede almene lejligheder har jeg derfor spurgt ministeren ind til, hvordan det giver mening for ham.

Det er nemlig relevant for os alle at høre svaret på, hvilke overvejelser ministeren har om det kæmpe ressourcespild, der kommer på dyrebare materialer i forbindelse med nedrivningskravet i ghettopakken.

Og svaret fra ministeren er desværre ikke til nogen hjælp. Vi får at vide, at ”17 boligområder er i gang med at implementere deres udviklingsplan. Det sker gennem omdannelse af boliger, nybyggeri og nedrivning af eksisterende boligejendomme for at opfylde en målsætning om maksimalt 40 pct. almene familieboliger i disse områder.”

Heldigvis har jeg også stillet spørgsmål til klimapåvirkningen, som jo er det næste problem. For hvor meget CO2 er der allerede udledt og vil der fremover blive udledt i forbindelse med de foretagne og planlagte nedrivninger, i henhold til ghettoplanen af 2018?

Ministeren svarer efter min mening udenom igen. Det er nemlig ifølge ministeren ikke muligt at oplyse om CO2-udledningen af de 804 allerede nedrevne boliger i boligområderne (heraf 537 boliger nedrevet før 2020, 188 boliger i 2020 og 79 boliger i 2021) samt de yderligere planlagte nedrivninger frem mod 2030. Der foreligger heller ikke data, som gør det muligt at skønne, hvad CO2-udledningen vil være ved nybyggeriet.

Regeringen har indgået en politisk aftale med SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om “Fonden for blandede byer” af 26. november 2021, hvor de almene boliger skal anvende midler til nye 22.000 lejligheder.

Radikale mener, at vi i det mindste skal kende klimapåvirkningen for nedrivning af almene boliger og derudover klimapåvirkningen ved genopførelse af nye almene boliger udenfor de stigmatiserede områder.

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *