Debat:Ingen tillid til domstolene

  • Publiceret i Berlingske 10. april 2022

Jeg har spurgt minister Mattias Tesfaye, hvorfor han dog har fremsat et lovforslag om, at domstolene fremover »skal« og ikke længere »kan« frakende statsborgerskab ved terror. Og jeg kan nu forstå på ministersvaret, at hensigten er, at anklagemyndigheden skal forstå et »signal« om at rejse sager, når det er relevant.

Men det er simpelthen ikke i orden at fremsætte et lovforslag alene med det sigte, at ministeren og regeringen vil sende »signaler« om, at anklagemyndigheden eller domstolene skal stramme sig an.

Jeg læser også svaret sådan, at ministeren åbenbart ikke mener, at anklagemyndigheden har passet sit job hidtil. Og at domstolene og anklagemyndigheden i ministerens øjne i øvrigt er lidt af samme surdej.

Ministeren må altså enten være af den opfattelse, at ministerens eget lovforslag er indholdsløst, eller at lovforslaget har et reelt indhold og dermed indskrænker domstolenes kompetence. Begge dele er et kæmpe problem i et retssamfund.

Regeringens forslag bør ikke stemmes igennem. Her er en opfordring til partierne: Stem nej til løftede pegefingre og signaler fra regeringen. Lad os udvise respekt for den kompetence, der ligger hos politi og dommere. Vi har i Radikale Venstre intet ønske om at stemme for et lovforslag, der udviser en sådan foragt og mistillid til domstolene eller anklagemyndigheden. 

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *