Nyhedsbrev nr. 8, marts 2021

Kære alle

Der er sket lidt siden sidst. Både i vores parti, hvor vi blandt andet har måttet sige farvel til flere af vores folketingsmedlemmer. Men også for mig politisk. De sidste par måneder har budt på flere forhandlinger både på indfødsretsområdet, men også på fiskeriområdet, da jeg siden sidst er blevet fiskeriordfører.

Statsborgerskab til børn og unge

I starten af februar blev jeg inviteret til forhandlinger om justering af indfødsretsaftalen. Desværre – men ikke overraskende – blev vi ikke inviteret til næste møde. Det er stramninger og ikke håndsrækninger til statsborgerskab, der er på tegnebrættet.

Når jeg ikke har brugt min tid ved forhandlingsbordet, har jeg, gennem et webinar og samtaler, rettet projektørlyset mod børn og unge, som er født og opvokset i Danmark, men alligevel skal igennem en lang og besværlig vej for at kunne kalde sig danske statsborgere.

Mange af de unge, som jeg har talt med, fortæller, at de føler sig fremmedgjorte i det øjeblik, de skal kæmpe sig frem ad den lange vej til statsborgerskab. En proces, der kan tage flere år, og kan koste i omegnen af 9.000 kroner. Som ungt menneske skal man altså jonglere skoleafleveringer, eksamener og fritidsjob samtidig med presset for at bestå diverse prøver for at bevise, at man er dansk nok. 

Men ikke alene fremmedgør vejen til statsborgerskab unge mennesker. Institut for Menneskerettigheder vurderer også, at Danmark ikke lever op til vores internationale forpligtelser om, at det skal være lettere for personer, der er født og/eller opvokset i et land, at opnå statsborgerskab.

I 2014 indførte Socialdemokratiet og Radikale Venstre i regering muligheden for, at de unge kunne få statsborgerskab ved erklæring uden at skulle igennem den lange vej til statsborgerskab. Desværre blev denne mulighed afskaffet af Venstreregeringen i 2016.

I maj skal jeg i folketingssalen og fremlægge Radikales beslutningsforslag om at genindføre den mulighed for børn og unge, der er født og opvokset her i landet, og som har bestået folkeskolens afgangsprøve og har afholdt sig fra kriminalitet.

Der er mange vigtige kampe på indfødsretsområdet. Men særligt nært står det mig at kæmpe for de børn og unge, der i dag bliver ofret i strammerkapløbets navn.

Skånsomt og bæredygtigt fiskeri

I februar fik jeg også tildelt fiskeriordførerskabet. Det har indtil videre budt på forhandlinger om udmøntningen af det Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF-programmet) 2021-2023. Midlerne fra EHFAF-programmet skal fordeles i de enkelte lande, så fiskerisektoren kan opretholdes og moderniseres.

I forhandlingerne var jeg med til at få prioriteret EU midler til det skånsomme fiskeri og skånsomme fiskeredskaber. Jeg krævede også, at vi får snor i EU støtten, så der ikke gives midler til skattesnydere. Det betyder, at vi kan få pengene tilbage ved ejerled i skattely, sort arbejde eller miljøsnyd.

Derudover har jeg også haft lejlighed til at sætte fokus på klima og miljø. Jeg har blandt andet pointeret, at vi er nødt til gøre mere for at fjerne spøgelsesnet, som fiskerne har tabt eller efterladt i vandet. Det optager mig også, at vi får udfaset brugen af bundtrawl, der udleder store kulstof-emissioner under vandet hvert år, når de tunge net trækkes hen over havbunden. Hvis man medregner bomtrawlernes meget store energiforbrug, er vi på niveau med emissionerne fra vores flytrafik.

Alt i alt er der mange vigtige kampe at kæmpe og jeg keder mig bestemt ikke.

Tusind tak fordi I læste med.

Vi ses forhåbentligt om ikke alt for længe fysisk. Men indtil da er jeg ikke længere væk end et telefonopkald 20576399, – kontakt mig endelig for gode ideer, lokale problemstillinger – alt.

KH

Susan

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *