Pro et Contra: : Statsborgerskab og bandekriminelle

Publiceret Berlingske 13. februar 2021

Det er ikke fordi vi i det Radikale Venstre har som bærende værdi at sikre særlig omsorg for ”bandekriminelle” eller disses bevarelse af statsborgerskab. Og også RV ønsker at bekæmpe organiseret kriminalitet med ethvert til rådighed stående lovligt middel. Men vi har som bærende værdi, at Danmark overholder de konventioner som Danmark har tilsluttet sig: Dels fordi vi støtter retsprincipper, også de internationale, dels fordi et lille land som Danmark ville være ilde stedt, såfremt større, og stærkere magter med inspiration fra Danmark – indledte et folkeretligt fribytterkaos uden hensyntagen til internationale aftaler.
Vi kan da også se, at Radikale Venstre deler denne forståelse med regeringen, som givetvis gerne ville følge Venstre helt ud på planken – det fremgår af statsministerens og integrationsministerens seneste kronik -, men som alligevel læser konventionen på samme vis som Radikale Venstre, og heldigt nok – som Justitsministeriet.
Og konventionen sætter grænser for vores råderum, når det kommer til at fratage statsborgerskab også fra personer med dobbelt statsborgerskab. Konventionen fastslår således udtømmende, at det kun kan ske, såfremt der er tale om en trussel mod statens sikkerhed. Typetilfælde er med sikkerhed terrorisme og højforræderi, men ”alvorlig organiseret bandekriminalitet”, er ikke omfattet af konventionens undtagelsesbestemmelse. Med konventionens ord kan ”Fortabelse kun komme på tale i tilfælde af en handlemåde som er til alvorlig skade for en stats vitale interesser”. Og som Justitsministeriet har anført, vil også den bandekriminelle kunne fratages statsborgerskab – vel at mærke hvis bandemedlemmet begår terrorisme…
På den baggrund er Venstres forslag indholdsløst, medmindre V stærkt mod forventning er konverteret til et konventionsbrydende parti.
En vis ”virkning” vil V’s forslag dog have, men det er mere en slags bivirkning. Gennemføres V’s forslag, må det forventes at Menneskerettighedsdomstolen vil tilkende de pågældende erstatning fra den danske stat. Det indebærer reelt, at vi skatteydere kommer til at finansiere den organiserede kriminalitet. Den pris vil vel selv Venstre ikke betale i jagten på at vinde strammer-kapløbet.
Radikale Venstre er derfor imod Venstres forslag. Dels fordi det udløser et konventionsbrud, der kunne danne en for Danmark særdeles ugunstig præcedens. Dels fordi Radikale Venstre ikke vil risikere, at skatteyderne kommer til at skulle betale erstatning til bandekriminelle. Læs gerne min infight med Morten Dahlin fra Venstre i Berlingskes Pro et Contra: : Statsborgerskab og bandekriminelle

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *