Forhandling om Indfødsret

Publiceret Østbirk Avis 2021-02-07, Uge-Bladet Skanderborg 2021-02-10

Jeg er midt i forhandlingsforløb om reglerne for statsborgerskab og synes vi kommer med gode løsningsforslag. Alligevel siger en af de andre deltagende partier, at han/hun/høn bliver fysisk dårlig af radikales udspil. Det forstår jeg ikke, da det er praktiske løsninger vi foreslår. Eksempelvis offentliggørelse af anonymiserede afgørelser sådan at offentlighed bliver et paradigme og systemet tvinges til at se på egen praksis. Faktiske forhold, der ikke har relevans for vurderingerne fx om man hedder Muhammed og ikke Morten, skal slettes i sagerne, før de fremlægges for politikerne.

Vi har også mere tunge indspark, såsom at behandlingen af sager i udvalget er i strid med statsborgerretskonventionen – da der mangler begrundelse, herunder en konkret individuel vurdering. De mere tunge dele af vores udspil håber jeg vi bliver tilgivet og får lov at komme med mange andre løsningsforslag – i de fortsatte forhandlinger.

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *