Mikkel Bjørn på flugt fra retsstaten

Publiceret 22. februar 2023 i Jyllandsposten

Mikkel Bjørn vil ikke give statsborgerskab til muslimer. Og nu hvor han har skiftet parti til Dansk Folkeparti får han fuld opbakning. Som vi kan forstå Mikkel Bjørns lange forklaring, har han dårlige erfaringer med muslimer og han kan derfor ikke stemme for statsborgerskab, medmindre han kommer til at tale med dem.

Du tænker måske, at det ikke er et problem, da Mikkel Bjørn og alle andre politikere ene og alene i henhold til Grundloven ”er bundet af deres egen overbevisning”?

Men der er ikke fri leg for medlemmerne af Indfødsretsudvalget: Dels har Danmark forpligtet sig til at overholde statsborgerskabskonventionen, hvor det er ulovligt at lægge vægt på religion eller oprindelsesland. Dels har Højesteret i eksempelvis Tvind-dommen fastslået, at særlove er grundlovsstridige. Afgørelsen betød, at Tvind-skolerne fremover ville få mulighed for på lige fod med andre skoler, at søge om tilskud efter lovgivningens almindelige regler. Der skal være lige vilkår og ikke ulovlige og usaglige hensyn.

Og det er netop humlen: Vi bør ikke acceptere, at Mikkel Bjørn stemmer nej til ansøgere som er muslimer. Tilsvarende er det eksempelvis oplagt, at der ikke kan være folketingsmedlemmer, som eksempelvis i et udvalg giver afslag på fradragsret til muslimsk ejede virksomheder.

Jeg er, som tidligere medlem af Indfødsretsudvalget for Radikale Venstre, forbløffet over, hvor hurtigt vi kan risikere at miste vores retsstat.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *