Vi skal tænke nyt om fremtidens trafikkorridorer

Bragt i Jyllandsposten Aarhus 2. september 2022

Vi kender alle til trængslen på vejene hen og til arbejde, den spildte tid i trafikken eller de regelmæssige forsinkelser med DSB.

Derfor forstår jeg godt, at virksomheder og borgere ønsker større robusthed i forbindelsen mellem Østjylland og Vestsjælland ved at anlægge en fast Kattegat-forbindelse. Alligevel skal det løses med fremtiden for øje.

Jeg går ikke ind for placeringen af en bro over Kattegat hen over Samsø. Jeg er ret sikker på, at der må findes en bedre løsning. Jeg vil fremadrettet blive ved med at spørge, undersøge og analysere andre muligheder.

Brobyggeri og udvidelse af motorveje var fremadskuende tilbage i 1930’erne. I mellemkrigstiden gav man startskuddet til etableringen af motorveje med broer over Storebælt og Øresund. Først i sommeren 1994 stod projektet Det store motorvejs-H endelig færdig, da dronningen klippede snoren over ved indvielse af motorvejen mellem Aarhus og Randers.

Spørgsmålet er, om fortidens løsninger kan bruges på samme måde i det 21. århundrede. Nu har vi ansvar for at tage klima- og miljøbelastningen med i vores overvejelser. Da vi har en 70 pct.-reduktionsmålsætning i 2030, giver det jo ikke mening at sprede vores udledning flere år ud i fremtiden.

Jeg er personligt ikke særlig begejstret for den belastning, som anlæggelsen af Kattegat-forbindelsen vil have på vores miljø – da naturområder i Østjylland, Vestsjælland, Røsnæs/Asnæs og Samsø kommer til at tage skade. Forundersøgelsen, der udkom lige før sommerferien, bruger 1.106 af sine 2.900 sider på at beskrive forbindelsens mulige påvirkning på natur og miljø. For ikke tale om de estimeret 2-3 mio. tons CO2, som udledes ved anlæggelsen af megaprojektet. CO2-udledningen ved Kattegat-forbindelsen vil umuligt kunne indhentes i forbindelsens levetid.

Dertil er jeg i tvivl om, hvorvidt Kattegat-forbindelsen er nødvendig, når den potentielt kunne stå færdig om 13-23 år. For man kan allerede se med udviklingen af selvkørende biler, der kan køre meget tættere på hinanden, at der nødvendigvis ikke bliver samme trængsel på vejene i fremtiden, som vi oplever det i dag. Derfor ville en fast forbindelse mellem Østjylland og Vestsjælland ikke nødvendigvis være løsningen på problemet med trængsel på vejene.

Det får mig til at overveje, hvorfor vi ikke tænker nyt og undersøger andre alternativer end bare at fortsætte med at understøtte yderligere forøgelse af bilismen.

Det får mig til at overveje, hvorfor vi ikke tænker nyt og undersøger andre alternativer end bare at fortsætte med at understøtte yderligere forøgelse af bilismen. Vi skal nærmere skifte spor og undersøge, hvordan lige så radikale investeringer i den kollektive transport kan være med til at opfylde ambitionerne om et mere sammenhængende Danmark, hvor vi ovenikøbet undgår at koble Sønderjylland og Fyn af.

Ved at investere i udbygning og forbedringer af togstrækninger mellem byerne kan vi i fremtiden sikre os imod en flugt væk fra den kollektive transport.

Vi bør samtidig sikre en kortere transporttid ved at placere nyere højhastighedstog over Storebælt – så flest mulige får glæde af fælleskassens store investeringer i Danmarks infrastruktur.

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *