I strid med konventionen. Giver vi lovlige afslag til muslimer, der søger om indfødsret?

Publiceret 17. april 2022 Århus Stiftstidende 

DEBAT: Jeg har spurgt minister Mattias Tesfaye, om det er lovligt, at ansøgeres religion nævnes under behandlingen i indfødsretsudvalget.

Ministeren har i svaret forklaret, at det afgørende er, om ansøgeren modtager afslag på indfødsret med ” henvisning til den pågældendes religiøse overbevisning”. Og ministeren fortsætter med at forklare, at det ikke er afgørende, hvordan det enkelte medlem af Folketinget stemmer.

Min baggrund for at stille spørgsmålet er, at det er i strid med statsborgerretskonventionens artikel 5 at give afslag på grund af religion.

Samtidig er formanden for indfødsretsudvalget, Marie Krarup, alligevel gået offentligt ud med, at hun stemmer nej til ansøgere, der er muslimer. Mette Thiesen fra Nye Borgerlige er heller ikke bleg for at proklamere, at hun også i det tavshedsbelagte indfødsretsudvalg giver afslag til ansøgere fra muslimske lande.

Lad os lige granske det ministersvar: Indfødsretsudvalget er tavshedsbelagt, og i princippet kan alle afslag blive givet på grund af religion. Det er nemlig på nuværende tidspunkt indrettet sådan, at indfødsretsudvalget ikke giver begrundelse for sit afslag.

Det retoriske spørgsmål må herefter være, at når ansøgeren ikke modtager en begrundelse for afslag fra indfødsretsudvalget, hvordan kan vi så få kendskab til, om afslaget er givet med ” henvisning til religiøs overbevisning”? Jeg har i øvrigt flere gange henstillet til ministeren, at der er krav om begrundelse, jævnfør statsborgerretskonventionen artikel 11: ” Enhver kontraherende stat skal sikre, at afgørelser, der vedrører erhvervelse, bevarelse, fortabelse, generhvervelse eller udstedelse af dokumentation for erhvervelse af statsborgerret i landet, indeholder skriftlige begrundelser”.

Ministerens svar må tolkes sådan, at indtil alle i indfødsretsudvalget vælger at stå frem offentligt med en muslimsk nej-hat, så er alt i overensstemmelse med konventionerne.

Den hellige grav er velforvaret så længe, at der ikke gives en begrundelse, fordi så er der ikke givet et afslag med ” henvisning til religiøs overbevisning”.

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *