Debat: INDFØDSRET: Hvorfor skal man verden rundt for at få nyt pas?

Publiceret i Politiken 13. juni 2021

JEG KAN KONSTATERE på de mange henvendelser, jeg har fået som indfødsretsordfører, at alle, der er født i udlandet, ved næste pasfornyelse kan risikere at stå i en situation, hvor fødselsattest, forældres vielsesattest eller dna-attest afkræves.

Her taler vi om almindelige danske familier, som er udsendt for f. eks. Mellemfolkeligt Samvirke eller har et ganske almindeligt arbejde i vores internationale koncerner, f. eks. Arla. Der er den meget omtalte sag med John Ville Rasmussens datter, som ved fornyelse af pas blev afkrævet bevis for sin fars danske statsborgerskab med begrundelsen, at hendes far, John Ville Rasmussen, var født i Venezuela.

Jeg har også fået en henvendelse fra en familie, hvor datteren er født i Norge.

Da der skal sendes en original fødselsattest ind i forbindelse med ansøgningen, er familien nødsaget til at rejse til Norge for at få en ny udskrift. Man kan ikke bestille en ny på nettet uden norsk NemId, og attesten sendes kun til en adresse i Norge. En tredje ansøger afventer på fjerde måned svar om, hvordan det sikres, at den originale fødselsattest fra Kenya ikke går tabt i processen – og undrer sig over, at en bevidnet ægte kopi ikke accepteres af myndighederne.

JEG HAR STILLET ministeren en række spørgsmål. Dels for at påpege de helt urimelige problemstillinger, som danske statsborgere født i udlandet udsættes for, når de pludselig afkræves bevis for, at de er danske statsborgere. Dels for at få afklaret, hvordan denne utålelige situation kan afhjælpes.

Desværre har ministeren ikke udvist samme effektivitet ved besvarelsen af mine spørgsmål, som han udviser, når der skal foretages meningsløse benspænd i form af dokumentationskrav for danske statsborgere født i udlandet. Jeg har således ikke fået hverken en konkret anerkendelse af, at den nuværende praksis er uholdbar, eller et ubetinget tilsagn om, at den skal forenkles.

Minister Mattias Tesfaye har dog i den nye indfødsretsaftale udtrykt vilje til at »overveje« en regelforenkling på baggrund af den ovenfor refererede praksis.

Mit indspark til disse overvejelser vil være, at danske statsborgere født i udlandet, blot skal kunne rette henvendelse til den lokale borgerservice, sætte kryds i »send indfødsretsbevis«, og at det ikke bør koste en krone!

3 kommentarer

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *