Kampgejst intakt efter foretræde og samråd

Omtale i Ugebladet Skanderborg 2. juni 2021 om Lading

Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede indtog tirsdag og onsdag i sidste uge Christiansborg for at deltage i foretræde for Transportudvalget samt samråd med transportministeren.

» Vi har kampgejsten i behold, slet ingen tvivl om det, « lyder det optimistisk fra Else Thomsen, der tirsdag i sidste uge deltog i et foretræde for folketingets Transportudvalg sammen med borgmester Frands Fischer,(A), Jens Szabo (V) og Tage Nielsen (B).

Egentlig var det Skanderborg Byråd, der havde foretræde for Transportudvalget. Til det havde de lov at stille med fire personer, men i stedet for at sende endnu en byrod faldt valget på Else Thomsen fra Landsbyrådet i Herskind, Skivholme og Herskind Hede, der siden start har været bannerfører i kampen mod den sydlige linjeføring af rute 26.

Opbakning fra Byrådet ” Vi fik mulighed for at fremlægge vores oplæg og svarede derefter på spørgsmål fra udvalget.

At jeg fik lov at deltage som den fjerde person, viser det store samarbejde, vi har med byrådet og at de virkelig støtter op om kampen for at få ændret på linjeføringen, « understreger hun.

Onsdag havde Christiansborg igen besøg fra Skanderborg Kommune, da en delegation fra Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede sammen med to lokale borgere drog til hovedstaden for at være tilstede ved det samråd, to lokale folketingspolitikere -Susan Kronborg (RV) og Kirsten Normann Andersen (SF) -sammen med Mette Hjermind Dencker (DF), Rasmus Vestergaad Medsen (EL) og Mona Juul (KD.) havde indkaldt transportminister Benne Engelbrecht (S) til omkring en nordlig eller sydlig linjeføring af rute 26.

Borgernes stemme Inden samrådet uddelte Aviaja Dahl Kilt og Helle Mørk Blåbjerg fra landsbyrådet sammen med to lokale borgere fra området, Inger Benthe og Kristian Lindskov, scrapbøger til hvert parti præsenteret i Folketinget.

» I de scrapbøger kan folketingspolitikerne høre borgernes stemme. Der er læserbreve fra både tilhængere og modstandere af den sydlige linjeføring.

Med scrapbøgerne vil vi vise, at det her ikke er en simpel sag, men at der er mange forskellige holdninger i spil, « forklarer Else Thomsen.


Sprækker af tvivl

» Vi havde håbet på et lukket samråd fremfor et offentligt, fordi det giver politikerne mulighed for at tale mere frit, men jeg synes, vi begynder at kunne se sprækker hos dem, vi gerne vil have i tale. En fornemmelse af, at de måske alligevel godt vil se på det igen.

Om Socialdemokratiet og Venstre ændrer holdning, kan vi kun håbe på, men de er ikke helt så afvisende, som de har været, fornemmer vi. Vi skal fortsætte med den saglighed, vi hele tiden har slået på. Når man gør ting ordentligt, så lytter politikerne,” konstaterer hun.

Landbyrådet har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal holde gryden i kog og finde ud af, hvilke indsatser, der nu skal prioriteres, og, ikke mindst, finde den bedste timing for kommende aktioner.

Og sprækker i forsvarsværket er også noget, den lokale folketingspolitiker og medindkalder til samrådet, Susan Kronborg, lagde mærke til.

Truede vandsalamandre » Jeg ser helt klart også tegn på sprækker. Der faldt den appelsin ned i vores turban, at ministeren -direkte adspurgt om, hvad der kunne få ham til at ændre holdning til spørgsmålet om den sydlige linjeføring -svarede, at det ville vandsalamandre.

Jamen, den store vandsalamander er jo netop nævnt i den tidligere VVM-undersøgelse som en af årsagerne til, at man ikke skulle vælge den sydlige linjeføring, da der lever store vandsalamandre i det område, den sydlige linjeføring skærer igennem, « fortæller hun.

» På Amager Fælled er der i øjeblikket store problemer, fordi man har måttet udskyde et byggeri, efter der er fundet vandsalamandre, « tilføjer Susan Kronborg, der mener, transportministeren måtte tage imod endnu en mavepuster, da han ikke havde sat sig ind i, at en motortrafikvej åbner for helt andre linjeføringer end en motorvej.

» Det var tilsyneladende nyt for ham, at en motortrafikvej kan sno sig meget mere end en motorvej og at det giver helt nye muligheder i forhold til linjeføring, « konstaterer hun.

» I mine øjne var samrådet en stor succes. Nu er der ikke kun en pil, der peger på, at det er usagligt kun at lave VVMundersøgelse af den sydlige linjeføring, men mange pile.

Så bliver selv den mest forhærdede politiker i tvivl om ikke situationen nu er til at skifte mening. « Graves ud med en ske Med en beslutning nært forestående -infrastrukturforliget forventes på plads inden sommerferien -kan det ifølge Susan Kronborg være et strategisk god tidspunkt, Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede gjorde sig bemærket på Christiansborg.

» Det er relevante problemstillinger, de peger på. Hvorfor fraveg man fra den tidligere VVM-undersøgelse, hvordan kan man se bort fra kulturarven ved Borum Eshøj, og hvad skete der lige med de fredninger, ruten skærer igennem? Der er flere mærkelige løse ender, der aldrig er blevet bundet op, « konstaterer hun.

» Det er et supergodt tidspunkt, Landsbyrådet har fået placret sig forrest i transportministerens og ordførernes bevidsthed. Om det rokker på beslutningen om linjeføring er svært at sige, men hvis man fastholder den sydlige linjeføring, så er jeg ret sikker på, at man vil kunne se frem til et byggeri, der udsættes igen og igen på grund af vandsalamandre, og som skal graves ud med en teske, fordi man uvægerligt vil finde vigtig kulturarv, så snart man stikker en spade i jorden, « tilføjer Susan Kronborg.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *