Statsborgerskabsaftale er i strid med retsstaten

Publiceret Berlingske 24. april 2021 som Dagens Brev

Socialdemokratiet, Venstre, Konservative samt Liberal Alliance, har indgået politisk aftale om vilkår for tildeling af indfødsret samt procedureregler herfor.
Aftalen er opsigtsvækkende læsning.

På det helt basale plan stadfæster den politiske aftale den for retsstaten noget ukonventionelle betragtning, at tildeling af statsborgerskab ikke er en»ret«, men derimod med aftalens noget usikre formulering,»noget man skal gøre sig fortjent til«, ligesom man skal have»valgt Danmark og grundlæggende danske værdier og retsprincipper til«, samt være en»aktiv del af det danske samfund«, uden at den politiske aftale gør sig ulejlighed med at definere»danske værdier«samt»danske retsprincipper«.

Den politiske aftale fastslår heller ikke, hvordan det skal afgøres, hvorvidt ansøgeren til statsborgerskab de facto har foretaget de krævede»valg«.

Derimod fastslår den politiske aftale uden omsvøb og forbehold, at tildeling af dansk statsborgerskab udgør en»stor tillidserklæring«, og derfor skal være underlagt»strenge krav«.

Disse»strenge krav«udgøres blandt andet af skærpede opholdskrav, skærpede krav til beskæftigelse, samt skærpede krav til ansøgerens»vandel«. Aftalen lægger op til»individuelle samtaler«hvor»nogen«så skal udøve en form for sindelagskontrol.

Som det fremgår, skal ansøgeren til statsborgerskab have»tilvalgt«blandt andet»danske retsprincipper«.

Et helt bærende princip for den danske retsstat er imidlertid, at staten ikke betjener sig af»tillidserklæringer«.

Staten begunstiger således ikke udvalgte borgere, men tildeler og fratager borgerne rettigheder ud fra objektive, gennemskuelige og forudberegnelige kriterier, og aldrig ud fra en vurdering af ansøgerens sindelag: Det gælder når vi ansøger om en byggetilladelse, når vi opkræves skat, når vi tager kørekort, når vi tildeles vacciner, og bør også gælde, når der ansøges om statsborgerskab.

Radikale Venstre har altid stået værn om retsstaten og kan naturligvis ikke støtte den markante svækkelse af de bærende principper, som den politiske aftale konstituerer.

På den baggrund fremstår det ufrivilligt komisk, at forligskredsen kræver, at ansøgeren har tilvalgt»danske retsprincipper«, når forligskredsen helt åbenlyst ikke har forstået, hvad disse principper dækker over.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *