Vi skal huske internationale konventioner i forhandlingerne om statsborgerskab

Publiceret i Jyllandsposten 23. januar 2021

Vi skal huske internationale konventioner i forhandlingerne om statsborgerskab

Af Susan Kronborg, stedfortrædende folketingsmedlem for Radikale Venstre og indfødsretsordfører

Forhandlinger om erhvervelse og fratagelse af statsborgerskab står for døren, og kapløbet om at have de strammeste krav til forhandlingerne er allerede begyndt. Men midt i kapløbet skal vi huske, hvilke retsprincipper og konventioner vores demokrati er bygget på.

Dansk Folkeparti vil kun give statsborgerskab til borgere, der dansk gift. Nye Borgerlige vil ikke give statsborgerskab til ansøgere, der kommer fra muslimske lande. Konservative og Venstre vil fratage borgere deres statsborgerskab ved bandekriminalitet, og Regeringen mener ikke, at man skal kunne få statsborgerskab, hvis man tidligere har fået en fængselsstraf, medmindre man får dispensation i folketingets indfødsretsudvalg.

I Radikale Venstre mener vi naturligvis også, at der skal være krav for at opnå statsborgerskab. Men kravene skal være retfærdige og overholde retsprincipper og internationale konventioner. Det håber vi også, at Udlændinge- og integrationsministeren vil huske på, når partierne fremlægger, deres mere og mere kreative forslag.

Allerede i dag er der store krav til at kunne få statsborgerskab. Ansøgeren skal have permanent opholdstilladelse, som hovedregel have ni års bopæl i Danmark, en bestået indfødsrets- og sprogprøve, status som selvforsørgende, ingen gæld til det offentlige, love troskab og loyalitet mod Danmark og deltage i en kommunal håndtryksceremoni. Samtidig er der krav, der enten kan udelukke eller udskyde statsborgerskab, hvis man tidligere har begået kriminalitet.

Man kan også få frataget sit statsborgerskab, hvis man bliver dømt for terrorisme, eller hvis man er mistænkt for at være fremmedkriger. Statsborgerretskonventionen fastsætter, hvornår man kan frakende statsborgerskab. I forhold til kriminalitet kan det kun ske, hvis en handlemåde er til alvorlig skade for den statens vitale interesser. Det vil sig terrorisme, og ikke bandekriminalitet som Konservative og Venstre lægger op til.

Nogle partier siger åbent og ærligt, at de er parate til at gå længere end konventionerne tillader. Til forespørgselsdebatten om de kommende forhandlinger anerkendte ministeren dog selv, at vi er nødt til at leve op til internationale konventioner om statsløsekonventionen og statsborgerskabsretskonventionen. Det håber jeg, at han står ved.

Mit håb er også, at vi i forhandlinger kan rydde op i nogle af de problemer, der er på indfødsretsområdet. For Radikale Venstre er det afgørende, at færre og ikke flere sager behandles af folketingets dispensationsudvalg, som ellers vil være resultatet af Regeringens forslag om kriminalitet. Opnåelse af statsborgerskab skal overholde retsstatsprincippet. Ansøgeren skal søge ud fra fastlagte gennemskuelige kriterier, der er ens for alle ansøgere. Derudover skal der gives begrundelse, og der skal være klageadgang. Det er ikke tilfældet for de sager, der i dag behandles i folketingets indfødsretsudvalg.

Derfor vil vi også tage handicapkonventionen med til forhandlingsbordet. Vi foreslår, at det fremover skal være op til partineutrale hænder i ministeriet at træffe beslutninger i henhold til konventionen fremfor politikere i indfødsretsudvalget.

I stedet for at straffe ønsker vi, at give et klap på skulderen til de børn og unge, der i forvejen er en del af vores fællesskab. Det handler om børn og unge, der har bestået folkeskolens afgangsprøve, og har holdt sig ude af kriminalitet. De skal have statsborgerskab ved det fyldte 18 år. Endeligt skal vi løse problemet med danske børn, der er født uden for Europa, som pludseligt skal søge bevis for indfødsret i Danmark, selvom de har haft statsborgerskab hele deres liv.

I Radikale Venstre går vi til forhandlingerne med et ønske om, at få mere gennemsigtighed, retssikkerhed, lige adgang og overholdelse af internationale konventioner. Det er mit håb, at ministeren vil huske de principper midt i kapløbet mod bunden.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *