Nyhedsbrev nr. 2, februar 2019

Valget står som bekendt snart for døren og jeg har 8.000 flyers som bare venter på at komme i postkasserne:

SMS, skriv en mail og du får fluks en stak til fordeling. Tak!        

Plakatmøde i Payboys Palace var en stor  succes

Vi har afholdt plakatophængningsmøde og lagt de strategiske overvejelser. Jeg har tilladt mig at sammensætte teams. De gæve gutter og gutinder som har tilmeldt sig har fået direkte besked om teams. Det er en løbende proces, så hvis I har anden særlig lokalkendskab så sig endelig til. De tilmeldte modtager opdateringer om ændrede telefonnumre og nye deltagere. Valget bliver sandsynligvis udskrevet om formiddagen og det betyder, at vi mødes i Playboys Palace så snart det er muligt for hver især. Det kan være de enkelte teams aftaler at mødes om eftermiddagen eller når det kan lade sig gøre. Erfaringsmæssigt tager det en time at hænge 100 plakater op. Efter plakatophængning mødes vi i Playboys til (mere) smørrebrød og øl.

Da hvert team består af meget travle og berejste folk skal her lyde en opfordring til at sende en mail eller sms, hvis du vil give et nap med også. Derfor: Hvis du orker lidt frivilligt arbejde i demokratiets tjeneste, og forventer at kunne afse tid til at kunne give en hånd med til plakatophængning når valget udskrives, vil det være MERE end velkomment. Da ingen aner hvornår valget bliver udskrevet, er der naturligvis ikke tale om en bindende tilmelding til at hænge plakater op, der kan jo ske så meget i perioden op til valget udskrives.

Paneldebatterne er igang

Væksthuset og DOKK1 

Det har været en fornøjelse at komme i gang med debatmøderne.

Brugerne af socialpsykiatrien i Skanderborg inviterede til vælgermøde i socialpsykiatrien med det overordnede tema Psykiatri. Rammerne var Væksthuset i Skanderborg. Snakken viste med al tydelighed, at det er for nemt at nedprioritere på et område, hvor brugerne typisk ikke har et overskud. Det er et område, hvor ofrene lider i tavshed. Det var vigtigt for mig at pointere, at jeg vil kæmpe for psykiatrien og gerne give tavsheden en stemme.

Der skal tænkes nyt og findes nye løsninger ved at tale med fagfolk og personer med diagnoser og eventuelt afprøve ideer i mindre skala. I Skanderborg har man nedsat et psykiatriudvalg og netop inddraget brugere i det psykiatriudvalg. Væksthuset er også et glimrende eksempel på et super godt tiltag, som betyder rigtig meget for brugernes helingsproces. Sidst men ikke mindst: Hvis Danmark anvendte samme andel som EU-gennemsnittet – på behandling af psykisk syge – skal der i Danmark anvendes 1 mia. kr. ekstra årligt!

Mino Danmark, afholdte Mino Talks Folketingsvalg 2019 på DOKK1. Jeg fik lejlighed til at fortælle om den liberale Bart Somers, som har fået hele verden til at se mod hans multikulturelle by Mechelen i Belgien. Han har forvandlet den fra at være en by plaget af kriminalitet til at være en eftertragtet by og en rollemodel for integration. Her er, i modsætning til resten af Europa, ikke ét ungt menneske rejst til Syrien eller Irak for at gå i hellig krig. Fordi det er ikke kun nogen der skal integreres, nej det skal vi alle også danskere. Bart kommer med de forløsende ord. Problemet er, når vi betragter folk som grupper. Dansker gruppe, den somaliske gruppe eller den irakiske gruppe. Men vi er andet end det – vi er den frivillige i idrætsforeningen, tandlægen eller forælderen nede i børnehaven.

Seneste Aktiviteter

  • Uddeling flyers ved Ry Julemarked 8. og 9. december 2018
  • Demonstration Menneskerettighedskonventionen Rådhuspladsen Aarhus 10. december 2018
  • Debattræning med Radikal Ungdom 18. december 2018
  • Uddeling flyers ved International Katteudstilling på Fælleden 12. januar 2019
  • Fremførelse og vedtagelse af Politisk Holdningspapir om vold mod børn mv. i Radikale Venstres Hovedbestyrelse 26. januar 2019
  • Paneldebat Socialpsykiatrien Væksthuset i Skanderborg 28. januar 2019
  • Strategimøde om plakatophængning 3. februar 2019
  • Paneldebat på DOKK1 ved Mino Danmark og Abdel Aziz Mahmoud 6. februar 2019
  • Uddeling flyers Skanderborg Station og åbning af Skanderborg Museums nye lokaler 9. februar 2019

  

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *