Tesfaye: Det er utilfredsstillende med så lang en sagsbehandling

Interview i Pio 13. april 2021

Det tager for lang tid.

Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter at myndighederne nu foreløbig har brugt over et år på at undersøge, om 66 personer skal have frakendt deres danske statsborgerskab.

Undersøgelsen skyldes, at den daværende Løkke-regering samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2018 besluttede at gennemgå de over 21.000 sager siden 2014, hvor der var blevet givet dansk indfødsret, for at se, om der var uoverensstemmelse mellem, hvad ansøgeren havde opgivet i sin ansøgning, og hvad der stod  Kriminalregisteret.

Partierne ønskede således at skærpe opmærksomheden på tilfælde, hvor statsborgerskab kan frakendes ansøgere på grund af svig – altså hvis de har fortiet kriminelle forhold i forbindelse med deres ansøgning.

I alt har Udlændinge- og Integrationsministeriet fundet 85 sager, hvor der er konstateret en sådan uoverensstemmelse, hvoraf de 66 er blevet sendt til politiet.

“Jeg finder ikke, at en sagsbehandlingstid på over et år i disse sager er tilfredsstillende,” skriver Mattias Tesfaye til Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg.

“Jeg ved, at ministeriet har fokus på at forkorte sagsbehandlingstiden i sagerne, og det er min klare forventning, at sagsbehandlingstiden fremadrettet nedbringes i denne type sager, og at de omhandlede personer modtager en orientering, når ministeriet har afsluttet behandlingen af deres sag.”

Grunden til, at det ikke er alle 85 tilfælde, der er sendt videre til politiet, er blandt andet, at personerne i nogle af tilfældene fortsat står som sigtede, og at der derfor ikke fremgår en endelig dom af Kriminalregistret.

I andre tilfælde har personen rettet henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet og oplyst om det kriminelle forhold, uden at det har givet afslag på statsborgerskabet. I de tilfælde kan det ikke siges, at personerne har fortiet kriminelle forhold.

De Radikales indfødsretsordfører, Susan Kronborg, kritiserer også den langsommelige sagsbehandling.

Susan Kronborg henviser til, at de første 15 af de 66 kun har modtaget et brev i deres e-Boks i 2019, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet informerede om, at vedkommendes personoplysninger blev behandlet:
”Formål: Behandling af din tidligere ansøgning om dansk statsborgerskab, herunder spørgsmålet om evt. grundlag for frakendelse af det det danske statsborgerskab, Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10.7.2018 og cirkulære 1779 af 14.9.2018.”

Efterfølgende besluttede Udlændinge- og Integrationsministeriet dog at ændre formuleringen, så de øvrige 51 personer tydeligere har fået at vide, hvad formålet er med undersøgelsen – og hvad den videre proces er.

“Det er skandaløst, at de skal gå og vente så længe,” siger Susan Kronborg til Netavisen Pio.

“En kæmpe trussel hænger over ens hoved, fordi man kan miste statsborgerskabet, og så kan man gå rundt i over et år uden at vide, om man er købt eller solgt. Selvfølgelig skal man ikke bruge så lang tid på den opgave.”

Mattias Tesfaye oplyser, at når Udlændinge- og Integrationsministeriet har afsluttet vurderingen af sagerne, vil de 66 personer, der har modtaget en orientering, blive orienteret om status i sagen, herunder hvis der ikke foretages yderligere i sagen.

2 kommentarer

  1. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *