Nyhedsbrev nr. 5, januar 2020

Her er Nyhedsbrevet som markerer det nye år. Særligt Kampagnetræffet var en god mulighed for at videregive gode tips til andre som skal ud og afprøve “banke på” mv. Jeg blev spurgt: hvorfor er du aktiv i politik? Fordi jeg rigtig gerne vil hjælpe SKAT til at virke igen! Og på en personlig note – fordi en tidligere kontorchef var aktiv i politik. Hun inspirerede mig, da hun mødte en morgen og var rasende. Rasende fordi fire flygtningebørn havde fået hver deres cykel. Min kontorchef mente det var uretfærdigt når hendes fire børnebørn ingen cykler fik: Der tænkte jeg – den smålighed skal have et modspil – og jeg meldte mig ind i Radikale Venstre!! Ved kampagnetræffet blev jeg i øvrigt medlem af bestyrelsen for folketingskandidater14. september 2019 Landsmøde
Super fokus på offentlighedsloven aka mørklægningsloven på radikalt landsmøde i Nyborg. Der skal også arbejdes på kontrol med den til enhver tid siddende regering – hvis en minister ikke følger de af Folketinget vedtagne love (eller ikke kan finde principielle EU domme) skal det kunne undersøges ved afhøring af embedsmænd!!! Ja, det er Støjberg sagen der hentydes til

28. september Hovedbestyrelse i Radikale i Nyborg
Dyrlæge kongres er buffer og i den anden ende har Dansk Samling møde! Jeg synes vi skal bo blandet: almene rækkehuse i hvert villakvarter, og almennyttige lejligheder i hvert boligkompleks. Tak for ordet på hovedbestyrelsesmøde i Radikale i Nyborg

11. oktober Demonstration for kurderne
Støt de 11.000 kurdiske frihedskæmpere i Syrien, der har givet deres liv for at stoppe Isis. Det er Aarhus som demonstrerer på Rådhuspladsen!
Det er nu Europa skal træde i karakter og stoppe Erdogan!

10. november Kampagnetræf
Jeg blev spurgt: hvorfor er du aktiv i politik? Fordi jeg rigtig gerne vil hjælpe SKAT til at virke igen! Og på en personlig note – fordi en tidligere kontorchef var aktiv i politik. Hun inspirerede mig, da hun mødte en morgen og var rasende. Rasende fordi fire flygtningebørn havde fået hver deres cykel. Min kontorchef mente det var uretfærdigt når hendes fire børnebørn ingen cykler fik: Der tænkte jeg – den smålighed skal have et modspil – og jeg meldte mig ind i Radikale Venstre!!
Ved kampagnetræffet blev jeg i øvrigt medlem af bestyrelsen for folketingskandidater

20. november Til storkredsmøde i Radikale
Hvor slagplanen for det næste år skal lægges. Vi hørte også om finanslovsforhandlingerne

23. november Hovedbestyrelsesmøde i Radikale Venstre
Mit forslag til støtteerklæring til det jødiske samfund blev efter planen vedtaget!

26. november Seniorrådet
Vi bliver alle ældre og måske med mindre pension end vi havde håbet. Skal man så tvinges væk fra den by, hvor man har venner og gode naboer. Det blev blandt andet drøftet på Seniorrådets møde med deltagere fra frivillig-foreninger. Jeg deltog som repræsentant for Integrationsrådet i Skanderborg Kommune. Vi blev enige om at der skal flere almennyttige boliger i hver by. Særligt er der i den tidligere regering produceret et lovforslag om muligheden for almennyttige lejligheder også i privat byggeri. Lovforslaget er genfremsat af den nye regering. Så nu skal kommunen forhåbentlig i gang med flere billige lejligheder til bl.a. de ældre. Dernæst var der stemning for at kommunen stiller plads til rådighed på kommunens lysreklameskærme til gavn for frivillig foreningernes aktiviteter for seniorerne.

9. december Brainstorm i det Radikale
Morten Østergaard og Svend Thorhauge brainstormer med bagglandet – og i Østjylland blev mødet afholdt i Skanderborg. Der blev fx rejst spørgsmålet: Hvilke mål er nået i 2030? Mit svar: I 2030 vil jeg have et SKAT, der fungerer. En tilbagerulning af Mørklægningsloven og whistleblowerordninger i alle ministerier

16. december Skanderborg Kommunes Radikale – “julemøde” eller er det “vintermøde”?
Der var anledning til at tale om finanslovsforhandlingerne, opkøb af landbrugsjord med lav bonitet og Minimumsnormeringer NU. Jeg kunne rapportere, at jeg som aftalt fik foreslået og vedtaget en udtalelse mod de nynazistiske angreb i Randers og i Ry. Udtalelsen måtte gerne have haft mere kant, men ok. Der er 80 i Hovedbestyrelsen, som gerne skulle opnå konsensus.

5. januar 2020 Nytårstræffet
I Nyborg samledes alle radikale for at ønske hinanden Godt Nytår. De vigtigste personer i dansk politik mødes til debat. Morten Østergaard, Mette Fredriksen og Jakob Ellemann. Så er vi ligesom i gang med 2020

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *